Cilt Analizi

herseyce.com

Derinin tanımı:

Vücudun dışını örten bir duyu organıdır. Kalınlığı 1-4 mm arasındadır. Vücudun en büyük ağır tek organıdır. Toplam vücut ağırlığının %16’ sını oluşturur. En ince deri göz kapakları ve çevresinde bulunur. En kalın deri ise ayak tabanında bulunur.

Derinin temel yapısında üç farklı kat vardır.

Epidermis: derinin korucu olarak görev yapana en dış tabakasıdır. Derinin rejenerasyonu bu bölümde gerçekleşir.

Dermis: derinin sağlamlığında etkili orta tabakadır. Kıl folikülleri ter bezleri ve yağ bezleri bu bölümde bulunur.

Hipodermis: deri altı yağ dokusundan oluşan iç tabakadır. Deriye enerji sağlar ve yalıtım işlevinden sorumludur.