Derinin Katları

Herseyce.com

EPİDERMİS: Derinin en üst tabakasıdır. Beş kattan oluşur. Yüzeyi koruyucu flora geçirgendir. Aynı zamanda filitre görevi görür. Vücut ve cinsiyete göre değişiklik gösterir.

Epidermisin katları:

Stratum bazale( bazal hücre katmanı): silindirik hücrelerden yapıl, kolonlar halinde dizilmiş bir sıra canlı hücreden yapılmıştır. Bazal hücreler arasında melanosit denilen ve derinin renk maddesi olan melanin yapan hücreler bulunur.

Satratum spinozum: bazal katmanın üzerinde deri yüzeyine paralel olarak yerleşen 6-7 sıra dikenli hücrelerden yapılmış katmandır. Hücreler arası boşluklarda lenf bulunur.

Statum granulosum: dikenli hücreler katmanı üzerinde iki üç sıra ip şeklinde hücrelerden oluşmuştur. Buradaki hücreler atrofye olmuştur ve hücreler arasında köprüler bulunmaz.

Stratum lucidum: buradaki hücreler çok yassılaşmıştır. Yassı, saydam hücrelerden oluşan bu katman belirgin biçimiyle yalnızca avuç içi ve ayak tabanında bulunur.

Startum corneum: çekirdekleri olmayan ölü hücrelerden oluşmuştur. Bağ doku gevşektir ve dökülmeler olur. Stratum corneum zedelenme ile bozulduğunda ve ortadan kalktığında cilt koruyuculuğu yok olur.

            Epidermiste dört hücre vardır.

  1. Keratinosit: keratinositler epidermisteki hücrelerin % 80-95’ ini oluşturan ektodermal kaynaklı hücrelerdir.
  2. Melanosit: epidermal hücrelerin %1’ini oluştururlar. Bazal tabaka bölgesinde yer alırlar. Melanin pigmenti sentezlerler.
  3. Lengarhans: epidermal hücrelerin % 4’ünü oluştururlar ve derinin savunma sisteminde rol alırlar. Kan şekerini dengeler.
  4. Merkel: bu hücreler genellikle el içi ve ayakaltında kalın deride bulunur. Hissetme olayında rolü vardır.