Dermis

Dermis (Kutis): Bu tabaka epidermisin altındadır ve bağ dokusundan meydana gelmiştir. Epidermisin yapısından daha kalın ve epidermisle birbiri içine girmiş durumdadır. Deri yüzeyine paralel seyreden ve demeler halinde rastlanan kollegen bağ dokusu lifleriyle, bu lifler arasında şeritler halinde görülen elastiki lifler aralarında gelip yerleşmiş değişik hücreler vardır.

Herseyce.com

Dermis 2 tabakadan oluşur.

  1. Papiller katman: cilt için çok önemli olan kollagen ve elastik liflerin bol bulunduğu katmandır. Cilde gerginlik verir. Her hangi bir değişiklikte deriyi eski haline döndürür. Hücre ve damarların gelişmesine uygun ortam hazırlar.
  2. Retükiler katman: yağ doku hücrelerinin, kan ve lenf damarlarının, ter ve yağ bezlerinin, kıl kökünün ve erröktör pili kasının bulunduğu bölümdür.