Makyaj

Makyaj

Makyaj, vücudun her tarafına yapılabilen bir renklendirme işlemidir. Yüz makyajı en çok tercih edilenidir. Bazı yanlış bilgiler nedeniyle yapılan yanlış makyajlar güzellikten ziyade kötü bir görünüm oluşturmaktadır. Bu makalemizde önce teknik bilgiler verilecek daha sonra ise doğru makyajın nasıl yapıldığını sizlere gösterecektir.

Makyaj yaparken öncelikli olarak yüzünüzü tanımalısınız. Bazı videolarda yapılan makyajların doğruluğu yapıldığı yüzün şekline göre değişiklik göstermektedir. Doğru bilinen bu yanlışlarda yüzünden hatalı makyajlar yapılmaktadır. Örneğin uzun yüz hattına sahip olan birine yuvarlak yüz makyajı yapamazsınız. Bu tür yanlışları düzeltmek için yüzünüzün öncelikli olarak şeklini belirleyin. Ardından dudak, göz, burun ve çene şekillerinizi de belirlemelisiniz. Makalemizin detay kısımlarında yüz burun göz, dudak ve çene şekilleri işlenecektir. Sizlerde bu bölümleri okuyarak yüzünüzün bir haritasını çıkarabilirsiniz. Öncelikli olarak temel bilgiler verelim.

Temel Çizim Ve Renklendirme:

Nokta: Tasarım oluşturmada birinci derecede önemli eleman olup diğerlerine başlangıç sağlar. Boyutsuz tasarım elemanıdır. Yer belirleyici bir işarettir. Açık, koyu, büyük, küçük, dağınık, pilanlı yan yana gelerek çizgi oluşturur.

Yüzey: Üzerinde iki boyutlu çalışmaya olanak veren her türlü alandır.

Biçim: Bir nesnenin görme ya da dokunma duyularıyla algılanabilmelerini sağlayan kendine özgü gerçekliğidir. Biçim çizginin hareketinden doğan, iki boyutludur. Uzunluğu ve genişliği vardır. Derinliği yoktur.

Form: Bir yüzeyin sınırlanarak, ötekisinden ayrılmasıdır. Yani bir bütünün karakteristik tüm özelliklerini taşıyan genel görünüşüdür. Form üç boyutludur.

Etüt: Ele alınan konuyu tüm ayrıntıları ile inceleyerek gözlemleri görselleştirmektir.

Çizgi: Tek başına yüzey ve hacim etkisi göstermeyen bulunduğu yere göre ince, uzun ve belli yollar izleyen görsel tasarım ürünüdür. Çizgi bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısıdır.

Çizgi Çeşitleri

  1. Düz Çizgi: Daima hareketsiz çizgidir. Yatay çizgiler genişlik, dikey çiziler yükseklik etkisi verir.
  2. Eğri Çizgi: Her zaman hareketli çizgilerdir. Çizginin eğikliği arttıkça hareket duygusu buna paralel olarak artar.

Işık Ve Renk

Işık: Işık kaynağından çıktıktan sonra bütün yönlere dağılır ve dalgalar şeklinde ilerler. Herhangi bir objenin görülebilmesi için ya da kendisinin bir ışık kaynağı olması, ışığı yansıtması gerekir. Görme ışıkla başlar. Işık görsel nesnelerin bize yansımasına yani görmemizi sağlar. Işık tüm görsel sanatların temelini oluşturmaktadır.

Işığın Özellikleri

1)Parlaklık: Parlaklık ışığın yoğunluğunun ölçüsüdür. Parlak ışık genellikle serttir ve her zaman gerçekçidir. Loş ışık ise daha yumuşak, dinlendirici ve gizemlidir. Bu yüzden loş ışıkta makyaj yapılmaz.

2)Yön: Işığın yönü gölgenin pozisyonunu ve yoğunluğunu belirler. Bu durumda yönün farklı çeşitleri vardır. Bunlar kısaca;

3)Cephe: Önden gelen ışıktır. Kontrastlık daha düşüktür. Doğru renkler almak için kullanılır. Ama hacim ve derinlik etkisi azdır.

4)Yan Işık: Işık kaynağı yan taraftan gelir. Üç boyutluluk ve renk verimini en iyi alındığı kaynaktır.

Ters Işık:

Ters ışık ile kastedilen, ışığın objenin arka tarafından gelmesidir. Avantajı obje üzerine gölge düşmez ancak aydınlık bir görüntüde vermez.

Doğal Işık Kaynakları

Doğal ışık paralel çizgiler halinde yayılır. Yapay ışık merkezden çevreye doğru yayılır. Bu nedenle düşen gölgenin biçimi ışığın doğal ya da yapay olmasına göre değişir. Doğal ışık kaynaklarına örnek vermek gerekirse güneş ve ay verilebilir.

Yapay Işık Kaynakları:

Bu ışık kaynakları tek başına ya da birlikte kullanılır. Birlikte kullanıldıklarında tamamlayıcı bir bütün oluştururlar. Yapay ışık kaynaklarına örnek; elektrik ışığı, mum, gaz lambası

Açık Ve Koyu  İle Yüzey Düzenleme

Ölçü ve oran görsel sanatlarda çok kullanılan bir kavramdır. Yüzey düzenlemesinde önemli olan biçimlerin amaca uygun olarak uyumlu,  dengeli ve estetik düzeni ortaya koyabilmesidir. Küçük ölçüler görsel algıda uzaklık etkisi yaratır. Büyük ölçüler ise yakınlığı ifade eder. Tasarımda birbirine yakın aralıklar uygun, birbirinden uzak aralıklar ise birbirleri arasındaki kopukluğa neden olur. Yan yana olan aralıklar ise monotonluğu gösterir. Bu nedenle uygulamalarda farklı büyüklükte aralıklar kullanılması hareket ve dinçlik getirir. Ölçümleri yerleştirirken arka ve ön plan ilişkisine dikkat edilmelidir.